Метод нечіткого визначення границь повної керованості системи водопостачання міста за рахунок власних ресурсів в умовах її планового розвитку

Ескіз

Дата

2012

Автори

Соловей, О. Л.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто проблему ймовірнісного підходу для розв’язання задачі визначення границь повної керованості мережі за рахунок власних ресурсів. Запропоновано метод, який на основі правил нечітких продукцій для будь-якого часу T функціонування системи водопостачання міста дає змогу визначити «довжину» інтервалу її повної керованості за рахунок власних ресурсів на T + ti -му часовому проміжку її планового розвитку. Наведено приклад нечіткого логічного виведення «довжини» інтервалу, на основі якого зроблено висновок щодо можливостей повної керованості мережею.

Опис

Ключові слова

нечіткі множини, лінгвістичні змінні, правила нечітких продукцій, експертні оцінки, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Бібліографічний опис

Соловей О. Л. Метод нечіткого визначення границь повної керованості системи водопостачання міста за рахунок власних ресурсів в умовах її планового розвитку / О. Л. Соловей // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2012. – № 10. – С. 120 - 124. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset