Решение задач о свободных колебаниях цилиндрических оболочек переменной толщины

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Григоренко, А. Я.
Ефимова, Т. Л.
Соколова, Л. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Рассматривается задача о свободных колебаниях незамкнутых круговых цилиндрических оболочек переменной в круговом направлении толщины в рамках уточненной теории Тимошенко-Миндлина. Для решения поставленной задачи используется метод сплайн-аппроксимации совместно с методом дискретной ортогонализации. Представлены результаты расчета динамических характеристик свободных колебаний оболочек.
Опис
Ключові слова
кафедра вищої математики, цилиндрические оболочки, переменная толщина, уточненная теория, метод сплайн-коллокации, метод дискретной ортогонализации, циліндричні оболонки, змінна товщина, уточнена теорія, метод сплайн-колокації, метод дискретної ортогоналізації, cylindrical shells, variable thickness, refined theory, spline-collocation method, discrete orthogonalization method
Бібліографічний опис
Григоренко А. Я. Решение задач о свободных колебаниях цилиндрических оболочек переменной толщины / А. Я. Григоренко, Т. Л. Ефимова, Л. В. Соколова // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 46. - С. 165 - 168. – Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання