Принципи побудови комп'ютерних мереж : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Вишняков, Володимир Михайлович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто основні поняття та сучасні технології побудови комп’ютерних мереж. Особливу увагу надано розгляду можливостей сумісного використання в мережі Інтернет четвертої та шостої версій протоколу IP. Наведено дані про перспективні розробки та напрями розвитку програмно-технічних засобів комп’ютерних мереж. Призначений для студентів факультету автоматизації та інформаційних технологій.
Опис
Ключові слова
мережі комп'ютерні, побудова, кафедра кібербезпеки та комп’ютерної інженерії
Бібліографічний опис
Вишняков В. М. Принципи побудови комп'ютерних мереж : навч. посібник : для студ. галузі знань 12 "Інформ. технології" / В. М. Вишняков ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2022. - 123 с.