Оцінка модельних об’єктів для поетапної розробки «паспортів екологічної безпеки видів»

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА : ІТГІП
Анотація
Представлені етапи розробки «Паспортів екологічної безпеки видів» для ефективного моніторингу та управління у сфері екологічної безпеки. Запропоновано використати міксоміцети як модельні об’єкти для розробки структури паспортів екологічної безпеки видів. Доцільність такого вибору аргументується особливостями морфології, фізіології, біохімії та філогенії міксоміцетів, а також їх широким поширенням у різних біотопах більшості регіонів світу. Отриману структуру надалі можна адаптувати для паспортизації представників інших груп організмів, в узгодженні з їх будовою та особливостями метаболізму. Впровадження паспортизації видів підвищить рівень контролю в системі екологічної безпеки та ефективність заходів захисту навколишнього середовища і людини.
Опис
Ключові слова
кафедра охорони праці та навколишнього середовища, екологічна безпека, паспортизація, модельні об’єкти, моніторинг, управління, навколишнє середовище
Бібліографічний опис
Кривомаз Т. І. Оцінка модельних об’єктів для поетапної розробки «паспортів екологічної безпеки видів» / Т. І. Кривомаз // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. : Волошкіна О. С., Трофимчук О. М. – Київ : КНУБА : ІТГІП, 2014. – Вип. 16. – С. 32 - 39 – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання