Дослідження зон згущення областей нестійкості циліндричної оболонки

Ескіз

Дата

2009

Автори

Гончаренко, М. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Досліджується динамічна стійкість пружних систем при стохастичному параметричному навантаженні. Розглядаються два визначення стійкості: по імовірності і відносно моментних функцій. Коротко описуються процедури побудови меж областей динамічної стійкості за цими умовами при стаціонарному випадковому навантаженні. На прикладі задачі про динамічну стійкість кругової циліндричної оболонки при осьовому параметричному навантаженні побудовані області стійкості.

Опис

Ключові слова

стохастичне параметричне навантаження, динамічна стійкість, пружні системи, циліндрична оболонка, задачі, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Гончаренко М. В. Дослідження зон згущення областей нестійкості циліндричної оболонки / М. В. Гончаренко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2009. – Вип. 84. – С. 155 - 161. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced