Колонный корпус унивкерситета в Харькове в первой трети XIX в. Морфологическая и функциональная структура

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Гелла, Е. И.
Качемцева, Л. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглядається композиція, морфологія і функціональна структура колонного корпусу університету в м. Харкові в першій третині XIX ст. Аналізуються особливості авторського рішення університетської будівлі, описуються окремі частини споруди, стилістика фасадів і інтер'єри будівлі.
Опис
Ключові слова
Колонний корпус університету, морфологія, функція, структура, цілісність
Бібліографічний опис
Гелла Е. И. Колонный корпус университета в Харькове в первой трети XIX в. Морфологическая и функциональная структура / Е. И. Гелла, Л. В. Качемцева // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 40. - С. 33-38. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання