Сучасні моделі та методи управління проектами, портфелями проектів та програмами

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Складний сучасний стан системи охорони здоров’я України, необхідність її інтеграції до світового ринку медичних послуг відповідно до міжнародних технологій, норм, вимог і стандартів, інтенсивного впровадження проектного підходу в усі галузі народного господарювання, стрімкий розвиток науки, техніки і технологій вимагає ретельного зваженого розгляду питання реформування всієї системи охорони здоров’я як на рівні держави, регіону, так і на рівні окремих медичних закладів та комплексів. Намічена Урядом України «Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2020 років» вимагає реалізації значної кількості проектів, програм та портфелів проектів. У даній статті розглянуто міжнародні стандарти та проаналізовано останні наукові доробки в плані управління проектами, програмами і портфелями проектів з метою їх подальшого удосконалення, адаптації і застосування в програмах і портфелях проектів реорганізації та стратегічного управління медичними закладами України.
Опис
Ключові слова
управління проектами, програмами, портфелями проектів, система охорони здоров’я, медичні заклади, реформи, стратегічне управління
Бібліографічний опис
Данченко О. Б. Cучасні моделі та методи управління проектами, портфелями проектів та програмами / О. Б. Данченко, В. В. Лепський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 29. – С. 46 - 54. - Бібліогр. : 16 назв.
Зібрання