Постановка задачі оптимізації складу множини робіт проекту на стадії планування проектів

Ескіз

Дата

2010

Автори

Пономаренко, Л. А.
Цюцюра, М. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Досить часто при плануванні інвестиційного чи реінжинірингового проекту виникає задача вибору оптимального складу множини робіт проекту. Це необхідно за тих умов, коли існують роботи – претенденти на введення до ієрархічної структури робіт проекту, які складають альтернативну множину. Як правило, аналіз ефективності введення до проекту тієї чи іншої альтернативної роботи може бути виконаний шляхом розрахунків, проведених за всім ланцюгом сітьової діаграми проекту.

Опис

Ключові слова

оптимізація складу множини робіт проекту, мінімізація суми проміжних результатів з’єднань робіт проекту, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Пономаренко Л. А. Постановка задачі оптимізації складу множини робіт проекту на стадії планування проектів / Л. А. Пономаренко, М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2010. – № 1. – С. 75 - 78. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset