Алгоритм розв’язання задач про коливання масивів з тріщинами поздовжнього зсуву

Ескіз

Дата

2010

Автори

Ворона, Ю. В.
Русанова, О. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

На основі співвідношень методу потенціалу побудовані граничні інтегральні рівняння та чисельний алгоритм для розв’язання задачі про антиплоскі гармонічні коливання пружних масивів, послаблених плоскими тріщинами. Розв’язана тестова задача про динамічний напружений стан пружного простору поблизу тріщини поздовжнього зсуву.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельної механіки, антиплоскі гармонічні коливання, пружні масиви, динамічний напружений стан, пружній простір, тріщини поздовжнього зсуву

Бібліографічний опис

Ворона Ю. В. Алгоритм розв’язання задач про коливання масивів з тріщинами поздовжнього зсуву / Ю. В. Ворона, О. С. Русанова // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2010. – Вип. 86. – С. 102 – 113. – Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset