Алгоритм розв’язання задач про коливання масивів з тріщинами поздовжнього зсуву

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На основі співвідношень методу потенціалу побудовані граничні інтегральні рівняння та чисельний алгоритм для розв’язання задачі про антиплоскі гармонічні коливання пружних масивів, послаблених плоскими тріщинами. Розв’язана тестова задача про динамічний напружений стан пружного простору поблизу тріщини поздовжнього зсуву.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, антиплоскі гармонічні коливання, пружні масиви, динамічний напружений стан, пружній простір, тріщини поздовжнього зсуву
Бібліографічний опис
Ворона Ю. В. Алгоритм розв’язання задач про коливання масивів з тріщинами поздовжнього зсуву / Ю. В. Ворона, О. С. Русанова // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2010. – Вип. 86. – С. 102 – 113. – Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання