Методологія просторового моделювання зони забруднення навколо місць видалення відходів

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА : ІТГІП
Анотація
У статті пропонується методологія просторового моделювання зони забруднення навколо місць видалення відходів, яка базується на застосуванні ГІС-технологій з отриманням тріангуляційної моделі, комплексної картографічної моделі та моделі зони впливу полігону твердих побутових відходів, що значно підвищить рівень екологічної безпеки на регіональному і державному рівні та дасть можливість розробити комплекс заходів щодо зменшення цього впливу на довкілля.
Опис
Ключові слова
тверді побутові відходи, місця видалення відходів, державний облік, база даних, моделювання
Бібліографічний опис
Новохацька Н. А. Методологія просторового моделювання зони забруднення навколо місць видалення відходів / Н. А. Новохацька // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. – Київ : КНУБА : ІТГІП, 2014. - Вип. 15. - С. 53 - 60. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання