Сучасні проблеми формування організаційних структур та шляхи їх вирішення

Ескіз

Дата

2022

Автори

Рудь, К. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Ліра-К

Анотація

Історично склалося так, що в науковій літературі організаційна структура завжди розглядалася як якась окрема категорія, яка відособлена від усіх інших ресурсів, крім людських, які вона буде використовувати при досягненні поставленої мети організації. Відповідно, в цьому контексті не ставилося і питання структурування цих ресурсів. Натомість, питання проектування організаційної структури та управління нею, не може зводитися до розгляду структури як окремої категорії, в якій розглядаються лише людські ресурси з визначенням їх функцій та ієрархії. Організаційну структуру слід розглядати як соціально- економічну систему, цілісно запроектовану з усіх елементів ресурсів (людських, матеріальних, машин і механізмів тощо) необхідних для досягнення мети, для якої вона і проектується.

Опис

Ключові слова

формування організаційних структур, структура організаційна, методологія проектування

Бібліографічний опис

Рудь К. М. Сучасні проблеми формування організаційних структур та шляхи їх вирішення / К. М. Рудь // Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві : IV Міжнародна науково-практична конференція : програма та тези доповідей, Київ, 7 – 8 червня 2022 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; ред. О. Ю. Бєлєнкова. – Київ : Ліра-К, 2022. - С. 58 – 59. – Бібліогр. : 2 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset