Інтеграція дистанційних та геолого-геофізичних даних при пошуках покладів нафти та газу на суходолі

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглянуто удосконалені методи інтеграції та спільного оброблення багатовимірних гетерогенних геопросторових даних (дистанційного зондування Землі, геологічних та геофізичних) для пошуку нафтогазоперспективних ділянок на суходолі
Опис
Ключові слова
інтеграція даних, гетерогенні геопросторові дані, нафтогазоперспективність
Бібліографічний опис
Інтеграція дистанційних та геолого-геофізичних даних при пошуках покладів нафти та газу на суходолі / М. О. Попов, С. А. Станкевич, М. В. Топольницький, О. В. Титаренко // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 23. - С. 36-43. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання