Використання swot-аналізу території при розробці проектних рішень

Ескіз

Дата

2019

Автори

Денисенко, Н. О.
Супрун, О. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розкрито механізм здійснення SWOT-аналізу території з виявленням результатів взаємодії факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Обґрунтовано можливість і доцільність застосування результатів SWOTаналізу при розробці стратегії розвитку території. На конкретному прикладі показано застосування методу при розробці проектних рішень. Систематизовано ключові проблеми і конкурентні переваги території. Фактори внутрішнього впливу поділено на два блоки: сильні сторони та слабкі сторони. Фактори зовнішнього впливу (можливості та загрози) проранжовано залежно від вірогідності настання та наслідків позитивного або негативного впливу. В процесі SWOT-аналізу ділянки проектування дана спроба дати відповідь на питання: які заходи потрібно провести для розкриття можливостей за допомогою використання сильних сторін ділянки? які заходи потрібно провести для подолання слабких сторін ділянки, щоб в повній мірі використовувати можливості? як правильно використати сильні сторони ділянки для подолання або зменшення загроз? які заходи слід вжити для подолання слабких сторін ділянки для мінімізації ризиків загроз? Розробка стратегічних рішень виконана за допомогою попарного співставлення факторів: сильні сторони – можливості; слабкі сторони - можливості; сильні сторони – загрози; слабкі сторони – загрози.

Опис

Ключові слова

кафедра міського господарства, SWOT- аналіз території, маркетинговий аудит території, стратегія нарощування, стратегія захисту, стратегія зростання, стратегія трансформації, SWOT-analysis of territory, marketing audit of the territory, strategy of growth, strategy of protection, strategy of growth, strategy of transformation, SWOT- анализ территории, маркетинговый аудит территории, стратегия наращивания, стратегия защиты, стратегия роста, стратегия трансформации

Бібліографічний опис

Денисенко Н. О. Використання swot-аналізу території при розробці проектних рішень / Н. О. Денисенко, О. А. Супрун // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 70. - С. 187-198. - Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset