Удосконалення бухгалтерського обліку в умовах проєктного управління і будівельного інформаційного моделювання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Бугров, О. В.
Бугрова, О. О.
Лук’янчук, І. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Бухгалтерський облік в проєктному управлінні є корисним інтегровано – з одного боку, він приносить користь бізнесу, з другого – окремій людині, а з третього – державі в цілому. Більше того, взаємодія всіх зацікавлених осіб в рамках проєктів дозволяє розкрити кумулятивну, синергетичну корисність бухгалтерського обліку. Особливу актуальність це питання набуває сьогодні – в час становлення, розгортання і розвитку таких глобальних стратегій як Industry 4.0 і Society 5.0.
Опис
Ключові слова
кафедра управління проектами, бухгалтерський облік, проєктне управління, будівельне інформаційне моделювання
Бібліографічний опис
Бугров О. В. Удосконалення бухгалтерського обліку в умовах проєктного управління і будівельного інформаційного моделювання / О. В. Бугров, О. О. Бугрова, І. О. Лук’янчук // Управління проектами у розвитку суспільства : XVIII Міжнародна конференція. Тема: «Управління проектами в умовах пандемії COVID-19»: тези доповідей, Київ, 15 травня 2021 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Укр. асоціація упр. проектами, Академія упр. проектами ; відп. за вип. С.Д.Бушуєв. – Київ: КНУБА, 2021. – C. 115 - 119. – Бібліогр. : 4 назви.