Дослідження активізації деформацій основи на зсувонебезпечних схилах при техногенній дії

Ескіз

Дата

2019

Автори

Петренко Едуард

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

На прикладі забудови схилу розглянуто вплив техногенних факторів на формування зсувних деформацій. Показана роль техногенних факторів в активізації зсувних процесів. На основі методу скінченних елементів (МСЕ) зроблено аналіз напруженодеформованого стану (НДС) схилу та проведена прогнозна оцінка стійкості зсувонебезпечної території при влаштуванні споруд інженерного захисту. Проектування і будівництво на зсувонебезпечних територіях пов'язано як із забезпеченням стійкості ґрунтового масиву так і оцінкою можливого прояву та активізації природних і техногенних факторів. Найбільш раціональним для вирішення даного класу задач є метод скінченних елементів.

Опис

Ключові слова

схил, зсувонебезпечна територія, метод скінченних елементів, чисельне моделювання, підпірна стінка, основа, напружено-деформований стан, техногенні фактори, кафедра геотехніки

Бібліографічний опис

Петренко Е. Дослідження активізації деформацій основи на зсувонебезпечних схилах при техногенній дії / Е. Петренко // Основи та фундаменти : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. Бойко. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 39. - С. 41 - 55. - Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset