Первинна оцінка мікопошкоджень дерев’яних споруд у НМНАПУ "Пирогів"

Ескіз

Дата

2015

Автори

Кривомаз, Т. І.
Перебинос, А. Р.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА : ІТЕГІП

Анотація

Захист дерев'яних архітектурних споруд є одним із напрямків екологічної безпеки. Проблема збереження музейно-архітектурних пам’яток та екобезпеки їх рекреаційної експлуатації заслуговує на пильну увагу та накладає відповідальність на всіх, хто причетний до її вирішення. За результатами попередньої оцінки встановлено, що умови збереження та рекреаційної експлуатації архітектурних дерев’яних пам’яток в чотирьох обстежених експозиціях Національного музею народної архітектури та побуту України «Пирогів» відповідають вимогам стандартів системи забезпечення надійності та безпеки технічного стану дерев’яних конструкцій. Проте навіть первинне обстеження виявило наявність значних пошкоджень грибами деяких будівель, які потребують нагальних оперативних заходів з усунення руйнівного впливу мікодеструкторів, а також інших негативних біотичних та абіотичних факторів. На основі первинного обстеження дерев’яних споруд в чотирьох історико-етнографічних експозиціях Наддніпрянщина, Слобожанщина, Полісся та Карпати було створено попередню базу даних для моніторингу біопошкоджень та нагляду за технічним станом будівель у відповідності до норм екобезпеки.

Опис

Ключові слова

кафедра охорони праці та навколишнього середовища, екологічна безпека, біодеструкції, мікопошкодження, захист дерев’яних споруд, музейні пам’ятки

Бібліографічний опис

Кривомаз Т. І. Первинна оцінка мікопошкоджень дерев’яних споруд у НМНАПУ "Пирогів" / Т. І. Кривомаз, А. Р. Перебинос // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; гол. ред.: О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. - Київ : КНУБА : ІТЕГІП, 2015. - Вип. 18. - С. 66-75. : Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset