Сучасний стан річки Либідь та шляхи їх відродження в ландшафтній архітектурі Києва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Михайлик, О. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті представлені авторські пропозиції щодо створення екологічного маршруту «Річка Либідь». Наголошено на невід’ємності історії розвитку р. Либідь та м. Києва, проаналізовані трансформації р. Либідь протягом тисячоліття, запропоновані заходи відродження славетної річки. Ключеві слова: річка Либідь, екологічний маршрут, літописні відомості, гідрографічний режим, відродження Либіді.
Опис
Ключові слова
річка Либідь, екологічний маршрут, літописні відомості, гідрографічний режим, відродження Либіді, речка Лыбидь, экологический маршрут, летописные упоминания, гидрографический режим, возрождение Лыбиди, Lybid River, ecological path, facts from chronicles, hydrography of the river, revival of the river
Бібліографічний опис
Михайлик О. О. Сучасний стан річки Либідь та шляхи їх відродження в ландшафтній архітектурі Києва / О. О. Михайлик // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 4. – С. 170-176. – Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання