Експериментальна частина досліджень твердопаливного двигуна багаторазового використання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011-03-25
Автори
Корендович, Демьян
Комар, Олександр
Азнаурян, Ірина Олександрівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
К.: КНУБА
Анотація
Робота є продовженням попередніх досліджень у напрямку розробки двигуна на твердому екологічно чистому паливі для моделі ракети багаторазового використання. Розроблена конструкція двигуна, де сопло вкручується в двигун та має кращі аеродинамічні, конструкційні та технічні характеристики у порівнянні з двигуном, сопло якого накручувалось на корпус
Опис
тези зі студентами
Ключові слова
екологічно чисте паливо, двигун, ракети багаторазового використання, кафедра фізики
Бібліографічний опис
Корендович Д.М. Експериментальна частина досліджень твердопаливного двигуна багаторазового використання /Д. М. Корендович, О. Ю. Комар, І. О. Азнаурян // Збірник тез студентських доповідей 72-ї Науково - практичної конференції : у 2 ч./ Київ. нац. ун - т буд-ва і архіт.; відп. за вип. П. П. Лізунов. - Київ : КНУБА, 2011. – Ч.1.- С. 103 - 104.