Наукові засади моніторингу та нормалізації рівнів фізичних факторів у закладах вищої освіти

Ескіз

Дата

2024

Автори

Бурдейна, Наталія Борисівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Фізичні чинники виробничого середовища і довкілля техногенного походження є факторами шкідливого та небезпечного впливу на організм людини. Відповідно до численних вітчизняних та закордонних наукових досліджень, санітарних норм (ДСН 3.3.2.007-98, ДСН 3.3.6.037-99, ДСН 3.3.6.042-99), будівельних норм (ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.5-28:2018, SBM 2015) і Директив ЄС (Directive 2002/91/EC, Directive 2013/35/EU) існує актуальна проблема моніторингу та нормалізації фізичних факторів у будівельних спорудах сучасних закладів вищої освіти. Інтенсивний освітній процес, порівняно з процесами у виробничих та офісних приміщеннях, висуває підвищені вимоги до робочих місць та умов навчання студентів і викладачів.

Опис

Ключові слова

навчальні приміщення, електромагнітне поле, концентрації аероіонів, іонізація та деіонізація повітря, низькочастотний звук, інфразвук, educational premises, electromagnetic field, aeroion concentrations, air ionization and deionization, low-frequency sound, infrasound, кафедра фізики

Бібліографічний опис

Бурдейна Н. Б. Наукові засади моніторингу та нормалізації рівнів фізичних факторів у закладах вищої освіти : автореф. дис. ... д-ра. техн. наук : 05.26.01 / Бурдейна Наталія Борисівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2024. - 46 с. - Бібліогр. : с. 37 - 41.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced