Застосування узагальненого методу прямих для дослідження теплового поля вісесиметричних тіл

Ескіз

Дата

2019

Автори

Левківський, Д. В.
Сович, Ю. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядається розподіл теплового поля у часі при охолодженні та нагріванні товстої кільцевої пластини. Граничні умови та теплові навантаження вісесиметричні, тому задача зводиться до плоскої та залежить від двох просторових координат. По товщині виконується зниження вимірності узагальненим методом прямих. По координаті x та t використовується явна різницева схема.

Опис

Ключові слова

кафедра опору матеріалів, зниження вимірності, проекційний метод, теплопровідність, різницева схема, узагальнений метод прямих, снижение размерности, проекционный метод, теплопроводность, разностная схема, обобщенный метод прямых, reduction of dimensionality, projection method, thermal conductivity, difference scheme, generalized method of lines

Бібліографічний опис

Левківський Д. В. Застосування узагальненого методу прямих для дослідження теплового поля вісесиметричних тіл / Д. В. Левківський, Ю. В. Сович // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 69. – С. 207-214. - Бібліогр : 4 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset