Застосування узагальненого методу прямих для дослідження теплового поля вісесиметричних тіл

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається розподіл теплового поля у часі при охолодженні та нагріванні товстої кільцевої пластини. Граничні умови та теплові навантаження вісесиметричні, тому задача зводиться до плоскої та залежить від двох просторових координат. По товщині виконується зниження вимірності узагальненим методом прямих. По координаті x та t використовується явна різницева схема.
Опис
Ключові слова
кафедра опору матеріалів, зниження вимірності, проекційний метод, теплопровідність, різницева схема, узагальнений метод прямих, снижение размерности, проекционный метод, теплопроводность, разностная схема, обобщенный метод прямых, reduction of dimensionality, projection method, thermal conductivity, difference scheme, generalized method of lines
Бібліографічний опис
Левківський Д. В. Застосування узагальненого методу прямих для дослідження теплового поля вісесиметричних тіл / Д. В. Левківський, Ю. В. Сович // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 69. – С. 207-214. - Бібліогр : 4 назв.
Зібрання