Вплив автомагістралей на рівень забруднення атмосферного повітря в мікрорайонах міста

Ескіз

Дата

2016

Автори

Біляєв, М. М.
Русакова, Т. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Створено математичну модель для проведення розрахунків по оцінці впливу автомагістралей на рівень забруднення повітряного середовища в мікрорайонах міста. Дана модель може бути використана як для аналізу забруднення повітря від викидів, що утворюються під час руху автотранспорту, так і для аналізу забруднення повітряного середовища при аварійних ситуаціях на дорогах, що супроводжуються миттєвими викидами забруднюючих речовин великої концентрації. Оперативність реалізації даної моделі на базі розроблених прикладних програм дозволяє проводити велику кількість серійних розрахунків за короткий час. Числову модель розроблено на основі рівнянь вихрових відривних течій ідеальної рідини та рівняння конвективно-дифузійного переносу домішки. Результати, отримані при проведенні обчислювальних експериментів, підтверджують можливість використання запропонованої моделі для розв’язку актуальних задач урбоекології, пов’язаних з питаннями розташування автомагістралей в межах житлових мікрорайонів міста.

Опис

Ключові слова

числова модель, забруднюючі речовини, автотранспорт, мікрорайон міста, поле швидкості, концентрація забруднювача

Бібліографічний опис

Біляєв М. М. Вплив автомагістралей на рівень забруднення атмосферного повітря в мікрорайонах міста / М. М. Біляєв, Т. І. Русакова // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 8-9. - С. 145-155. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset