Інтеграція прикладних модулів EFQM до складу організаційно-технологічних інструментів управління будівництвом

Ескіз

Дата

2017

Автори

Бондар, Олена Анатоліївна
Якимчук, Ірина Миколаївна
Дружинін, Максим Андрійович
Кошельна, Валентина Миколаївна
Петренко, Ганна Сосоєвна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розроблено структурні моделі стратегічного управління ризиками будівельно-інвестиційних проектів на основі EFQM (European Foundation for Quality Management), що сприятиме удосконаленню організаційно-технологічних інструментів управління будівництвом та процесів стратегічної організації менеджменту підприємств підрядного будівництва. Здійснено системне дослідження процесу управління ризиками з урахуванням особливостей операційної діяльності будівельних підприємств, запропоновано алгоритм прийняття управлінських рішень в умовах ризику. Запропоновано комплексний підхід до оцінювання на основі моделі синхронності «виробництво-реалізація-оплата», що забезпечило експрес-оцінку ризиків, та факторної моделі інтегрального показника ризику, що дозволило статистично обґрунтовано визначити рівень (зону) ризику та окреслити напрями пріоритетної уваги менеджменту з метою підвищення його ефективності.

Опис

Ключові слова

ризик, управління проектами, оцінка ризику, організаційно-технологічне рішення, кафедра менеджменту в будівництві

Бібліографічний опис

Інтеграція прикладних модулів EFQM до складу організаційно-технологічних інструментів управління будівництвом / О. А. Бондар, І. М. Якимчук, М. А. Дружинін [та ін.] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 32. – С. 91-96. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset