Інтеграція прикладних модулів EFQM до складу організаційно-технологічних інструментів управління будівництвом

Анотація
Розроблено структурні моделі стратегічного управління ризиками будівельно-інвестиційних проектів на основі EFQM (European Foundation for Quality Management), що сприятиме удосконаленню організаційно-технологічних інструментів управління будівництвом та процесів стратегічної організації менеджменту підприємств підрядного будівництва. Здійснено системне дослідження процесу управління ризиками з урахуванням особливостей операційної діяльності будівельних підприємств, запропоновано алгоритм прийняття управлінських рішень в умовах ризику. Запропоновано комплексний підхід до оцінювання на основі моделі синхронності «виробництво-реалізація-оплата», що забезпечило експрес-оцінку ризиків, та факторної моделі інтегрального показника ризику, що дозволило статистично обґрунтовано визначити рівень (зону) ризику та окреслити напрями пріоритетної уваги менеджменту з метою підвищення його ефективності.
Опис
Ключові слова
ризик, управління проектами, оцінка ризику, організаційно-технологічне рішення, кафедра менеджменту в будівництві
Бібліографічний опис
Інтеграція прикладних модулів EFQM до складу організаційно-технологічних інструментів управління будівництвом / О. А. Бондар, І. М. Якимчук, М. А. Дружинін [та ін.] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 32. – С. 91-96. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання