Засоби керування електромагнітною обстановкою в умовах її часових та просторових змін

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Глива, Валентин Анатолійович
Ходаковський, Олексій Володимирович
Тихенко, Оксана Миколаївна
Панова, Олена Василівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Насиченість виробничого та побутового середовища електричним та електронним обладнанням обумовлює вірогідність виникнення несприятливого впливу на людей і на коректність роботи електронного обладнання з боку джерел електромагнітних полів. Розроблення та впровадження організаційно-технічних заходів з нормалізації електромагнітної обстановки, особливо в умовах її просторових та часових змін, доцільно здійснювати за певним алгоритмом. Розроблено схему керування електромагнітною обстановкою на основі даних електромагнітного моніторингу. Розроблено технологію виготовлення композитних металополімерних електромагнітних екранів. Враховуючи достатню складність технології виготовлення композитних металополімерних матеріалів, автоматизація процесу їх проектування, алгоритмізація розроблення та впровадження організаційно-технічних заходів з електромагнітної безпеки дає змогу скоротити час виконання робіт, підвищити їх ефективність та знизити матеріальні витрати.
Опис
Ключові слова
електромагнітне випромінювання, електромагнітна обстановка, моніторинг електромагнітної обстановки, електромагнітний екран, кафедра фізики
Бібліографічний опис
Засоби керування електромагнітною обстановкою в умовах її часових та просторових змін / В. А. Глива, О. В. Ходаковський, О. М. Тихенко, О. В. Панова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 39. – С. 199 - 205. - Бібліогр. : 20 назв.
Зібрання