Інформаційні технології оцінювання знань студентів при дистанційному навчанні на основі хмарних технологій

Ескіз

Дата

2019

Автори

Цюцюра, Микола Ігорович
Кулеба, Микола Борисович
Гоц, Владислав Володимирович
Лященко, Тамара Олексіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наведено загальні підходи до використання інформаційних технологій щодо оцінювання знань студентів під час дистанційного навчання на основі хмарних обчислювальних технологій. Визначено роль інформаційних технологій у сучасному навчальному процесі. Зазначено, що сьогодні українська освіта залишається на етапі реформування, а зміни, які відбуваються в організації навчально-виховного процесу у закладах вищої освіти, спрямовані на впровадження компетентнісного підходу. Наведено визначення понять “цифрова компетентність”, “інформаційна та цифрова компетентність”. Проведено аналіз Закону України «Про освіту» щодо реалізації режиму дистанційного навчання. Охарактеризовано механізм використання хмарних обчислювальних технологій для оцінювання знань студентів у процесі дистанційного навчання, наведено переваги технології хмарних обчислень. Розглянуто використання технологій Google і хмарних обчислень під час навчального процесу відповідно до режиму дистанційного навчання.

Опис

Ключові слова

освіта, дистанційне навчання, інформаційні технології, оцінка знань, технології хмарних обчислень, Google-сервіси, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Інформаційні технології оцінювання знань студентів при дистанційному навчанні на основі хмарних технологій / М. І. Цюцюра, М. Б. Кулеба, В. В. Гоц, Т. О. Лященко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 38. – С. 111-116. - Бібліогр. : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset