Теоретичне підґрунтя використання інформаційної технології адаптивного управління проектами та програмами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Гусєва, Юлія Юріївна
Мартиненко, Олександр Сергійович
Чумаченко, Ігор Володимирович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Будь-які проекти супроводжуються змінами як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. Своєчасна адаптація до таких змін є запорукою успішного завершення проекту. У статті проаналізовано сучасний стан розвитку адаптивного управління у галузі традиційного та «гнучкого» проектного менеджменту, підходи до визначення поняття «адаптація» та «адаптивна система». В результаті даного дослідження сформовано представлення проекту як адаптивної системи; описано потоки даних у системі, запропоновано механізми зменшення невизначеності потоку зовнішніх впливів на проект.
Опис
Ключові слова
адаптація, управління проектами, адаптивне управління, вимоги, зацікавлені сторони проектів
Бібліографічний опис
Гусєва Ю. Ю. Теоретичне підґрунтя використання інформаційної технології адаптивного управління проектами та програмами / Ю. Ю. Гусєва, О. С. Мартиненко, І. В. Чумаченко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 32. – С. 17 - 21. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання