Позитивне сприйняття та конфлікт незрозумілого – психологія аперцепції особистості та суспільства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Меженна, Наталія Юріївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті наголошено на проблематиці сприйняття людиною нових об’єктів архітектури та дизайну. Зазначається, що зараз наше суспільство сприймає новітні об’єкти, виконані у сучасних формах дещо негативно та пояснюється, чому саме так відбувається механізм психологічного реагування. Незнайомий силует, новітні форми, незвичні конструкції сприймаються як стрес, відбувається психологічне відторгнення. Для адекватного сприйняття нового необхідно перемогти внутрішній супротив. Розглянута психологічна схема усвідомлення та пізнання невідомого. Доводиться, що об’єкт сприймається здебільшого позитивно, коли він є швидко пізнаваним, але не банальним. Оригінальна та банальна інформація характеризується діалектичною єдністю. Проведений зв’язок між вербальним насильством, рівнем освіти суспільства та можливістю сприйняття нового, нетипового. Чим розвинутіше суспільство, конкретний спостерігач – тим легше він сприймає нове, приймає нові форми та технології. Це відбувається тому, що на етапі фільтрації інформації, пошуку співпадінь, підсвідомому переліку відомих образів виникає більша амплітудна шкала; людина з ширшим мисленням краще підготовлена для сприйняття нового образу. Розвиток суспільства виводить сприйняття на новий етап, коли нові форми, конструкції, стиль стає типовим, зустрічається частіше, відбувається психологічне звикання та пізнавання форм, відбувається психологічна адаптація.
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, психологія сприйняття, вербальне насильство, аперцепція, новації, актуальне бачення, psychology of perception, verbal violence, apperception, innovations, topical vision
Бібліографічний опис
Меженна Н. Ю. Позитивне сприйняття та конфлікт незрозумілого – психологія аперцепції особистості та суспільства / Н. Ю. Меженна // Архітектурний вісник КНУБА : наук. - виробнич. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 20 - 21. - С. 197 – 204. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання