Експлуатована покрівля як додатковий рекреаційний простір у м. Києві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Венедиктова, Г. О.
Ніканоров, С. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті на основі аналізу існуючого становища в м. Києві та на прикладі закордонних міст виявлені перспективи розвитку експлуатованої покрівлі. Обґрунтована актуальність використання величезних площ дахів промислових, житлових і громадських будівель, підземних споруд , які є незамінним резервом міських територій.
Опис
Ключові слова
експлуатована покрівля, дах, резерв території, екологія, эксплуатируемая кровля, крыша, резерв территории, екология, рекреация, operated roof, the roof, the reserve territory, ecology, recreation, кафедра архітектурних конструкцій
Бібліографічний опис
Венедиктова Г. О. Експлуатована покрівля як додатковий рекреаційний простір у м. Києві / Г. О. Венедиктова, С. О. Ніканоров // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 4. – С. 200-203. – Бібліогр. : 4 назв.
Зібрання