Современные тенденциии в храмостроении православных храмов

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття розкриває сучасну проблему розвитку православного храмобудування на південному сході України ( в Луганській, Донецькій та Запоріжській областях). Проведені комплексні дослідження нових та збережених храмів з ціллю виявлення в них розбіжностей з принципами православних канонів, стилістичних та будівельних традицій. Автор акцентує увагу на виниклих проблемах на південному сході у сучасному храмобудуванні і пропонує новий підхід для збереження у регіоні такого напрямку архітектурної діяльності.
Опис
Ключові слова
современные тенденции, критерии, интеграция, «приспособленные храмы», храмы православные
Бібліографічний опис
Липуга Р. Н. Современные тенденциии в храмостроении православных храмов / Р. Н. Липуга // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 35. - С. 168 - 174. - Бібліогр : 14 назв.
Зібрання