Інноваційні засоби фізичного виховання: методичні вказівки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Андріянова, Валентина Анатоліївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА, Талком
Анотація
Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Інноваційні засоби фізичного виховання». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, питання модульного і семестрового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
виховання фізичне, інноваційні засоби, кафедра фізичного виховання і спорту
Бібліографічний опис
Інноваційні засоби фізичного виховання : методичні вказівки для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; уклад. В. А. Андріянова. - Київ : КНУБА : Талком, 2023. - 23 с. - Бібліогр. : с. 22 - 23.