Сучасний підхід до вирівнювання нівелірної мережі України

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Зазначено, що неоднорідність дійсного гравітаційного поля призводить до неоднозначності у визначенні висот. Нормальні висоти, які використовують в Україні, належать до геопотенціальних систем висот, що потребує використання геопотенціальних чисел. Наведено методику вирівнювання нівелірних мереж, зважаючи на гравітаційне поле Землі. Розглянуто особливості вирівнювання нівелювання в геопотенціальних числах. Наведено загальні рекомендації щодо процесу вирівнювання та способи розв’язання проблем, які при цьому виникають. Запропоновано схеми обов’язкових робіт з вирівнювання нівелірної мережі в геопотенціальних числах. Наведено приклад вирівнювання нівелювання в геопотенціальних числах.
Опис
Ключові слова
кафедра інженерної геодезії, нормальні висоти, гравітаційне поле, геопотенціальні числа, вирівнювання нівелювання
Бібліографічний опис
Кучер О. В. Сучасний підхід до вирівнювання нівелірної мережі України / О. В. Кучер, В. С. Старовєров, Г. С. Акчуріна // Інженера геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. С. Войтенко. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 62. - С. 7-22. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання