Сучасний підхід до вирівнювання нівелірної мережі України

Ескіз

Дата

2015

Автори

Кучер, О. В.
Старовєров, В. С.
Акчуріна, Г. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Зазначено, що неоднорідність дійсного гравітаційного поля призводить до неоднозначності у визначенні висот. Нормальні висоти, які використовують в Україні, належать до геопотенціальних систем висот, що потребує використання геопотенціальних чисел. Наведено методику вирівнювання нівелірних мереж, зважаючи на гравітаційне поле Землі. Розглянуто особливості вирівнювання нівелювання в геопотенціальних числах. Наведено загальні рекомендації щодо процесу вирівнювання та способи розв’язання проблем, які при цьому виникають. Запропоновано схеми обов’язкових робіт з вирівнювання нівелірної мережі в геопотенціальних числах. Наведено приклад вирівнювання нівелювання в геопотенціальних числах.

Опис

Ключові слова

кафедра інженерної геодезії, нормальні висоти, гравітаційне поле, геопотенціальні числа, вирівнювання нівелювання

Бібліографічний опис

Кучер О. В. Сучасний підхід до вирівнювання нівелірної мережі України / О. В. Кучер, В. С. Старовєров, Г. С. Акчуріна // Інженера геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. С. Войтенко. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 62. - С. 7-22. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced