До питання сучасного розвитку історичних малих міст Волині та Поділля

Ескіз

Дата

2016

Автори

Лещенко, Нелля Арсентіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Проблема збереження та сучасного розвитку історичних малих міст наразі залишається актуальним питанням сьогодення. Для його грамотного вирішення необхідний синергетичний підхід, що враховує різнобічні аспекти: політико-правові, соціокультурні, техніко-економічні. Йдеться про спільні зусилля, сприйняття різних точок зору, різних ідей для переосмислення та створення нового міського простору, що буде сприяти розвитку ексклюзивного гостинного історичного малого міста і підвищенню якості життя в ньому.

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій в архітектурі, малі міста Волині, малі міста Поділля, розвиток історичних міст Волині, історичний розвиток міст Поділля

Бібліографічний опис

Лещенко Н. А. До питання сучасного розвитку історичних малих міст Волині та Поділля / Н. А. Лещенко // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 63-66. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset