До питання сучасного розвитку історичних малих міст Волині та Поділля

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Лещенко, Нелля Арсентіївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
Проблема збереження та сучасного розвитку історичних малих міст наразі залишається актуальним питанням сьогодення. Для його грамотного вирішення необхідний синергетичний підхід, що враховує різнобічні аспекти: політико-правові, соціокультурні, техніко-економічні. Йдеться про спільні зусилля, сприйняття різних точок зору, різних ідей для переосмислення та створення нового міського простору, що буде сприяти розвитку ексклюзивного гостинного історичного малого міста і підвищенню якості життя в ньому.
Опис
Ключові слова
кафедра інформаційних технологій в архітектурі, малі міста Волині, малі міста Поділля, розвиток історичних міст Волині, історичний розвиток міст Поділля
Бібліографічний опис
Лещенко Н. А. До питання сучасного розвитку історичних малих міст Волині та Поділля / Н. А. Лещенко // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 63-66. - Бібліогр. : 3 назви.