Об'ємно-просторові прийоми поєднання вертикальних ферм з житловим середовищем

Анотація
The prerequisites for the emergence and relevance of "vertical farms" in the world and Ukraine are discussed in the article. A brief overview of projects, technologies and methods of management is presented. Some possibilities of its combination with the living environment are indicated. У статті розглядаються передумови, виникнення та актуальність застосування вертикальних ферм у світі, та Україні, представлений короткий огляд проектів, технологій та методів господарювання, а також можливості поєднання вертикальних ферм з житловим середовищем.
Опис
Ключові слова
structure, population, vertical farm, housing, ecology, economy, nutrition, urban environment, automation, структура, населення, вертикальна ферма, житло, екологічність, кафедра теорії архітектури, економічність, харчування, міське середовище, автоматизація
Бібліографічний опис
Заверталюк Р. М. Об'ємно-просторові прийоми поєднання вертикальних ферм з житловим середовищем / Р. М. Заверталюк, І. Л. Кравченко / Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 17-18. - С. 400 - 405. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання