Методика проведення еколого-економічної оцінки с/г угідь з використанням даних ДЗЗ та ГІС

Ескіз

Дата

2014

Автори

Шумейко, В. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У роботі проаналізовано існуючі види оцінок землі, визначено їх основні переваги та недоліки. визначено основні чинники, які впливають на якісний стан с/г угідь. Вперше було розроблено методику проведення еколого-економічної оцінки (ЕЕО) с/г угідь, яка базується на використанні даних ДЗЗ та ГІС. Визначено переваги ЕЕО над іншими видами оцінок.

Опис

Ключові слова

еколого-економічна оцінка, ДЗЗ, ГІС, сільськогосподарські угіддя, цифрові карти

Бібліографічний опис

Шумейко О. В. Методика проведення еколого-економічної оцінки с/г угідь з використанням даних ДЗЗ та ГІС / В. О. Шумейко // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. : Волошкіна О. С., Трофимчук О. М. – Київ : КНУБА : ІТГІП, 2014. – Вип. 16. – С. 123 - 127 – Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced