Методи інтегрування: завдання для самостійної роботи з вищої математики

Ескіз

Дата

2024

Автори

Філонов, Юрій Петрович
Забарило, Олексій Віталійович
Коротких, Юлія Анатоліївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять структуровані комплекти завдань, необхідні для засвоєння студентами основних методів інтегрування функцій однієї змінної під час аудиторної та домашньої самостійної роботи. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 192 Будівництво та цивільна інженерія 193 Геодезія та землеустрій 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Опис

Ключові слова

кафедра вищої математики, методи інтегрування функцій однієї змінної

Бібліографічний опис

Методи інтегрування: завдання для самостійної роботи з вищої математики: для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 192 Будівництво та цивільна інженерія 193 Геодезія та землеустрій 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : Ю. П. Філонов, О. В. Забарило, Ю. А. Коротких. – Київ : КНУБА, 2024.– 36 с. - Бібліогр. : с. 34.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset