Процедура ухвалення програм співпраці між органами територіального самоврядування та неурядовими організаціями в Польщі у контексті визначення та здійснення регіональної політики

Ескіз

Дата

2016

Автори

Лесняк, Віталій Юрійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

У демократичному суспільстві неурядові організації є значною базою для розвитку локальних спільнот, оскільки об’єднують найбільш активних та свідомих громадян. В умовах формування відкритої публічної політики необхідним завданням є залучення неурядових структур до процесу функціонування органів територіального самоврядування на основі рівноправного партнерства.

Опис

Ключові слова

органи територіального самоврядування, неурядові організації в Польщі

Бібліографічний опис

Лесняк В. Ю. Процедура ухвалення програм співпраці між органами територіального самоврядування та неурядовими організаціями в Польщі у контексті визначення та здійснення регіональної політики / В. Ю. Лесняк // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 139 - 143. - Бібліогр. : 16 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset