Механізм втомного зносу протектора пневматичних шин

Ескіз

Дата

2020-11

Автори

Балака, Максим
Паламарчук, Дмитро
Новохацький, Петро

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Рівне: НУВГП

Анотація

Кочення колеса з пневматичною шиною по опорній поверхні за різних режимів роботи обов’язково супроводжується явищем проковзування протектора шини відносно опорної поверхні, що суттєво впливає на тягово-зчіпні властивості рушія, знос та довговічність протектора шини. Однак знос протектора є складним процесом за зовнішнє тертя і є результатом впливу фізико-хімічних та механічних процесів, що відбуваються в контакті пневматичної шини з опорною поверхнею. Завдання попередження передчасного зносу і руйнування шин є складним та пов’язано з умінням визначити їх види, безпомилково виявити причину кожного руйнування шини. Для пневматичних шин, встановлених на транспортних засобах, найбільш характерним є втомний знос протектора.

Опис

Ключові слова

пневматична шина, втомний знос протектора, інтенсивність зношування, опорна поверхня, стирання гуми, тертя, кафедра будівельних машин, кафедра теоретичної механіки, кафедра професійної освіти

Бібліографічний опис

Балака М. Механізм втомного зносу протектора пневматичних шин / М. Балака, Д. Паламарчук, П. Новохацький // Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем : тези доповідей, 9-11 листопада 2020 року / Рівне. нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, 9-11 листопада 2020 року. - Рівне : НУВГП, 2020. - С. 104 - 105. - Бібліогр. : 4 назви. – (Секція 5: Автомобільний транспорт: конструювання, експлуатація та ремонт).

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset