Організація самостійної роботи студентів у процесі професійної підготовки

Ескіз недоступний
Дата
2023
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КОМПРИНТ
Анотація
Для досягнення цілей сучасного суспільства необхідний спеціаліст, спроможний оперативно приймати нешаблонні рішення, діяти самостійно, творчо. Творчість починається там, де здійснюється самостійний пошук принципів, способів поведінки і дій. Творчість набуває розвитку на основі самостійності особистості і є вищим ступенем її розвитку.
Опис
Ключові слова
освітній процес, професійна підготовка, кафедра професійної освіти
Бібліографічний опис
Калениченко Р. А. Організація самостійної роботи студентів у процесі професійної підготовки / Р. А. Калениченко, А. О. Бородін // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : зб. матер. V Міжнародної конференції, 17 листопада 2022 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КОМПРИНТ, 2023. – С. 100 – 102. – (До 20-річчя з дня створення кафедри професійної освіти КНУБА). – Бібліогр. : 3 назви.