Організація самостійної роботи студентів у процесі професійної підготовки

Ескіз

Дата

2023

Автори

Калениченко, Руслан Арсенович
Бородін, Андрій Олексійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КОМПРИНТ

Анотація

Для досягнення цілей сучасного суспільства необхідний спеціаліст, спроможний оперативно приймати нешаблонні рішення, діяти самостійно, творчо. Творчість починається там, де здійснюється самостійний пошук принципів, способів поведінки і дій. Творчість набуває розвитку на основі самостійності особистості і є вищим ступенем її розвитку.

Опис

Ключові слова

освітній процес, професійна підготовка, кафедра професійної освіти

Бібліографічний опис

Калениченко Р. А. Організація самостійної роботи студентів у процесі професійної підготовки / Р. А. Калениченко, А. О. Бородін // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : зб. матер. V Міжнародної конференції, 17 листопада 2022 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КОМПРИНТ, 2023. – С. 100 – 102. – (До 20-річчя з дня створення кафедри професійної освіти КНУБА). – Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced