Особливості визначення втрат напору в перехідній та квадратичній областях опору

Анотація
Проведено аналіз існуючих методів розрахунку чавунних та азбестоцементних труб, показано їх недоліки. Запропоновано рекомендації по визначенню гідравлічного коефіцієнта тертя у перехідній області опору в залежності від його значення в області квадратичного опору та числа Рейнольдса.
Опис
Ключові слова
кафедра охорони праці та навколишнього середовища, границі гладкої області опору, границі перехідної області опору, границі квадратичної області опору, дві зони у перехідній області, відносне число Рейнольдса, гідравлічний коефіцієнт тертя
Бібліографічний опис
Константінов Ю. М. Особливості визначення втрат напору в перехідній і квадратичній областях опору / Ю. М. Константінов, О. О. Гіжа// Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Я. Волошкіна. -Київ: КНУБА. 2013. - Вип. 22. - С. 140 - 148. - Бібліогр. : 6 назв.