Прикладні аспекти програмно-апаратної реалізації методу геоінформаційної мультиагентної оптимізації планування транспортних потоків дорожньої мережі

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглянуто технічні аспекти та принципи створення програмного засобу, спрямованого на планування оптимальних транспортних потоків дорожньої мережі з використанням різноманітних шарів геопросторових даних. Розглянуто моменти підготовки й організації вихідних даних, їх подальшої інтеграції, принципи функціонування математичної моделі, виведення та візуалізації даних. Побудовано і пояснено UML-діаграму методу геоінформаційної мультиагентної оптимізації планування транспортних потоків дорожньої мережі та користувацького інтерфейсу
Опис
Ключові слова
мультиагентна оптимізація, ГІС, мурашиний метод, планування доріг, транспортні потоки, UML, кафедра геодезії, картографії та управління територіями
Бібліографічний опис
Гуцул Т. В. Прикладні аспекти програмно-апаратної реалізації методу геоінформаційної мультиагентної оптимізації планування транспортних потоків дорожньої мережі / Т. В. Гуцул // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. С. Войтенко. - Київ, 2018. - Вип. 65. - С. 114-125. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання