Алгоритми формування псевдовипадкових бінарних послідовностей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Баліна, Олена Іванівна
Буценко, Юрій Павлович
Савченко, Юлій Григорович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Задачі захисту інформації наразі належать до найактуальніших при дослідженні телекомунікаційних систем.Це вимагає використання якомога більш досконалих процедур шифрування.Розглянуто задачу побудови узагальненого опису процедури формування псевдовипадкових числових послідовностей, що використовуються як ключі при шифруванні інформаційного обміну в телекомунікаційних системах обмеженого доступу, а також моделюванні зовнішніх впливів при діагностуванні технічного стану цифрових пристроїв. Показано, що ця задача безпосередньо пов’язана із задачею кількісної оцінки якості псевдовипадкової послідовності з точки зору її наближення до істинно випадкової. На відміну від традиційного підходу, що базується на використанні для генерації послідовностей цього класу лінійних регістрових фільтрів, запропоновано застосувати універсальні моделі цифрових автоматів (моделі Мілі та Мура). Такий підхід суттєво збільшує комбінаторне різноманіття можливих алгоритмів генерації, що утруднює криптоаналіз та, по суті, збільшує захищеність інформаційних систем з обмеженим доступом. В той же час практична реалізація відповідних процедур формування псевдовипадкових числових послідовностей може бути здійснена як програмно, так і апаратно без ускладнень.
Опис
Ключові слова
захист інформації, процедури шифрування, псевдовипадкові послідовності, цифрові автомати, моделі Мілі та Мура, алгоритми генерації, кафедра інформаційних технологій проектування і прикладної математики
Бібліографічний опис
Баліна О. І. Алгоритми формування псевдовипадкових бінарних послідовностей / О. І. Баліна, Ю. П. Буценко, Ю. Г. Савченко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 38. – С. 56-63. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання