Деконструктивізм та деякі прояви атектоніки в традиційних архітектурних стилях

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті досліджуються передумови становлення та розвитку стилю декоструктивізм, та деякі його прояви в стилях традиційної архітектури через атектоніку.
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури та архітектурного проектування, архітектурний напрям, антигравітаційна архітектура, архітектоніка, готика, деконструктивізм, конструктивізм, постмодернізм, літаюче місто, архитектурный стиль, антигравитационная архитектура, архитектоника, тектоника, деконструктивизм, конструктивизм, летающий город, постмодернизм, architectural trend, antigravital architecture, architectonic, gothic, deconstructivism, constructivism, flying cit, postmodernism
Бібліографічний опис
Кожевнікова A. B. Деконструктивізм та деякі прояви атектоніки в традиційних архітектурних стилях / A. B. Кожевнікова, С. Б. Зиміна // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 8-9. - С. 101-109. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання