Оптимізація параметрів екранування електромагнітних полів різнорідних джерел у виробничих будівлях

Ескіз

Дата

2020

Автори

Касаткіна, Н. В.
Панова, О. В.
Тихенко, О. М.
Ченчевой, В. В.
Левченко, Л. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ДонНТУ

Анотація

Формування електромагнітної обстановки у будівлях, спорудах та довкіллі в цілому обумовлюється одночасним впливом електромагнітних полів та випромінювань різних частот та амплітуд – ліній електропередачі, силових внутрішніх джерел, потужного електротехнічного обладнання, базових станцій мобільного зв’язку, безпровідних комп’ютерних мереж тощо. Поля різних частот мають різні гранично допустимі рівні, тому зниження їх амплітуд забезпечується різними ступенями екранування. На сьогоднішній день добре розроблено засоби екранування (металеві, композиційні) електромагнітних полів окремих частот або частотних смуг. За умови одночасного впливу кількох різнорідних за генерованими частотами та амплітудами полів, використання окремих екрануючих конструкцій складне та економічно недоцільне. Тому доцільне застосування єдиного екрануючого матеріалу, прийнятного для екранування електромагнітних полів різних частот з керованими захисними властивостями. Такими є композиційні металополімерні матеріали. Але потребує дослідження співвідношення коефіцієнтів екранування цих матеріалів для полів різних частот. Це дозволить певним чином оптимізувати електрофізичні та геометричні параметри матеріалів з точки зору електромагнітної безпеки працюючих та населення.

Опис

Розділ- безпеки життєдіяльності. Посилання на статтю: https://jdmi.donntu.edu.ua/1-2020/optymizatsiia-parametriv-ekranuvannia-elektromahnitnykh-poliv-riznoridnykh-dzherel-u-vyrobnychykh-budivliakh/ «Index Copernicus» і «Citefactor»

Ключові слова

кафедра фізики, електромагнітна обстановка, екранування електромагнітних полів, геомагнітне поле, магнітне поле промислової частоти, електромагнітне випромінювання, планування експерименту

Бібліографічний опис

Оптимізація параметрів екранування електромагнітних полів різнорідних джерел у виробничих будівлях / Н. В. Касаткіна, Л. О. Левченко, О. В. Панова [та ін.] // ВІСТІ Донецького гірничого інституту : всеукр. наук.-техн. журн. / Дон. нац. техн. ун-т ; гол. ред. С. В. Подкопаєв. - Покровськ, 2020. - №1 (46). - С. 181-188. - Бібліогр. : 9 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset