Транскордонні форми співробітництва як спосіб регіонального розвитку прикордонного простору на прикладі Одеської області

Ескіз

Дата

2015

Автори

Сіменіхіна, М. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

Метою статті є визначення сучасних форм транскордонного співробітництва, що існують в Одеському регіоні, та їх вплив на розвиток прикордоння. Українське законодавство транскордонне співробітництво визначає як спільні дії, спрямовані на встановлення та поглиблення економічних, соціальних, науково- технічних, екологічних, культурних та інших видів відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади України та територіальними громадами, відповідними органами влади інших держав у межах компетенції, визначеної їх національним законодавством [3].

Опис

Ключові слова

транскордонне співробітництво, регіон, регіональний розвиток прикордонного простору

Бібліографічний опис

Сіменіхіна М. Г. Транскордонні форми співробітництва як спосіб регіонального розвитку прикордонного простору на прикладі Одеської області / М. Г. Сіменіхіна // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. : зб. матеріалів : Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та і. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт- Бланш, 2015. – . - С. 414 - 419. - Бібліогр. : 7 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset