Проблеми формування образу сучасного міста

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Сєдак, О. І.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ОДАБА
Анотація
Місто подібне твору архітектури, але є гігантською просторовою конструкцією, що сприймається лише протягом тривалого часу. Тому його проектування - є просторовим мистецтвом, що залучає часову складову. Осмислення цілісної композиції міста, що має світоглядний характер, віддзеркалене у різних періоди його історії. Місто сприймається безліччю людей, що різняться соціальною позицією й характером, є продуктом їх існування і діяльності, постійно змінюючих його структуру за власним розумінням. Існуючи певний час стабільною в загальних обрисах, ця структура постійно змінюється у деталях, а її розвиток і форма піддаються контролю лише частково. У визначенні образу міста ніколи не існує остаточного результату - тільки безупинна послідовність станів. Тому не дивно, що мистецтво формування міст – особливе й відособлене від архітектури, літератури чи музики. Воно може багато чому навчитися у цих мистецтв, але не може наслідувати їм. Формування композиції міста як більш стійкої до містобудівного розвитку складової відбувається значно повільніше аніж утворення багатогранного і мінливого у часі поняття "образ міста", який сприймається у взаємодії із функціональними і соціальними складовими під впливом світогляду певної епохи.
Опис
Ключові слова
кафедра містобудування, формування образу сучасного міста, формування міст, місто
Бібліографічний опис
Сєдак О. І. Проблеми формування образу сучасного міста / О. І. Сєдак // Стан, проблеми та перспективи розвитку сучасних міст : збірка тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції ( Одеса, 23-24 вересня 2021 р.) / Одеська держ. академія буд-ва і архіт., Нац. спілка архіт. України ; відп. за вип. Н. Р. Антонюк. - Одеса : ОДАБА, 2021. - С. 127 - 129.