Екологізація будівельного законодавства: проблеми теорії і практики

Анотація
Аналіз законодавства про оцінку впливу на довкілля дає змогу стверджувати про наявність таких недоліків, як прогалини та колізії, які створюють підстави для дискреції повноважень посадових і службових осіб, що грубо порушує законні права та інтереси громадськості та господарюючих суб’єктів, а також корупції.
Опис
Ключові слова
кафедра охорони праці та навколишнього середовища, будівельне законодавство, навколишнє природне середовище, модернізація виробництва, міжнародно-правові стандарти, нормативно-правові акти
Бібліографічний опис
Тернавська В. М. Екологізація будівельного законодавства : проблеми теорії і практики / В. М. Тернавська, Л. О. Василенко, О. Г. Жукова // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2018. – Друга наук. практ. конф., Київ, 6 грудня 2018 р. - С. 103 - 108. - Бібліогр. : 8 назв.