Екологізація будівельного законодавства: проблеми теорії і практики

Ескіз

Дата

2018

Автори

Тернавська, Вікторія Миколаϊвна
Василенко, Леся Олексіϊвна
Жукова, Олена Григорівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Аналіз законодавства про оцінку впливу на довкілля дає змогу стверджувати про наявність таких недоліків, як прогалини та колізії, які створюють підстави для дискреції повноважень посадових і службових осіб, що грубо порушує законні права та інтереси громадськості та господарюючих суб’єктів, а також корупції.

Опис

Ключові слова

кафедра охорони праці та навколишнього середовища, будівельне законодавство, навколишнє природне середовище, модернізація виробництва, міжнародно-правові стандарти, нормативно-правові акти

Бібліографічний опис

Тернавська В. М. Екологізація будівельного законодавства : проблеми теорії і практики / В. М. Тернавська, Л. О. Василенко, О. Г. Жукова // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2018. – Друга наук. практ. конф., Київ, 6 грудня 2018 р. - С. 103 - 108. - Бібліогр. : 8 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset