Емоційне інфікування в управлінні інноваційними проектами в умовах кризи

Ескіз

Дата

2019

Автори

Бушуєв, Денис Антонович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто проблеми емоційного інфікування зацікавлених сторін інноваційного проекту в умовах кризи. В процесах управління інноваційними проектами менеджери намагаються моделювати творчу поведінку і ґрунтуються на креативних технологіях. Емоційне зараження розглядається як соціально-психологічний механізм передачі психічного настрою менеджера іншим зацікавленим сторонам інноваційного проекту, емоційного впливу в умовах безпосереднього контакту і включення особистості в певні психічні стани, які впливають на ефективність управління. Основним об'єктом креативних технологій є менеджер або група, завдання яких полягало у вихованні, освіті та створенні організації нової поведінки в несприятливих, смертельно небезпечних і агресивних зовнішніх умовах. В умовах кризи емоціональна поведінка менеджера проекту та його інфікування команди проекту посилюється внаслідок зовнішньої невизначеності. Модель інфікування зацікавлених сторін побудована на основі розуміння життєвого циклу менеджеру проекту, який наведено у вигляді кривої персональних змін менеджера інноваційних проєктів та програм. Емоції розглядаються за змістом, відображаючи різні аспекти та значення, які їх викликали. З метою застосування психофізіологічної формули оцінки впливів емоційного стану зацікавлених сторін інноваційних проектів трансформовано ці впливи на компетентнісну модель управління інноваційними проектами. Наведено приклади оцінок змін компетентності менеджера та команди проекту при стенічних та астенічних емоціях.

Опис

Ключові слова

емоційне інфікування, інноваційний проект, зацікавлені сторони, кризові умови, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Бушуєв Д. А. Емоційне інфікування в управлінні інноваційними проектами в умовах кризи / Д. А. Бушуєв // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2019. – № 40. – С. 24-31. - Бібліогр. : 17 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset