Розв'язувальні співвідношення моментної схеми скінчених елементів в задачах термов'язкопружнопластичного деформування

Ескіз

Дата

2019

Автори

Максим'юк, Юрій Володимирович
Козак, Андрій Анатолійович
Максим'юк, Олександр Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Отримані розрахункові співвід- ношення моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) для розв’язання геометрично неліній- них задач термов’язкопружнопластичності з урахуванням пошкодженості матеріалу для вісесиметричних тіл обертання. Використання чотирикутних скінченних елементів довільної форми з урахуванням змінності компонент ме- тричного тензора забезпечує високу ефектив- ність підходу. Це дозволяє визначати нелінійні деформацій та їх варіацій через переміщення, при цьому вигляд отримуваних виразів для нелінійних деформацій за формою співпадає зі співвідношеннями для лінійних деформацій. Це реалізується за рахунок відповідного змінення значення компонент тензора перетворень, що дає змогу ефективно розв’язувати задачі в гео- метрично нелінійній постановці. В якості мето- ду розв’язання системи нелінійних рівнянь прийнято орієнтацію на кроковий алгоритм в поєднанні з ітераційною процедурою Ньютона- Кантаровича.

Опис

Ключові слова

моментна схема скінчених елементів, геометрична нелінійність, термов'язкопружнопластичне деформування, пошкодженості матеріалу, кафедра будівельної механіки, Finite element moment diagram, physical and geometric nonlinearity, thermally elastic plastic deformation, material damage, axisymmetric rotation bodies, finite element moment diagram

Бібліографічний опис

Максим'юк Ю. В. Розв'язувальні співвідношення моментної схеми скінчених елементів в задачах термов'язкопружнопластичного деформування / Ю. В. Максим'юк, А. А. Козак, О. В. Максим'юк // Будівельні конструкції. Теорія і практика : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Д. Журавський. - Київ : КНУБА, 2019. - С. 10-20.- Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset