Публічність місцевого самоврядування

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
Проблема публічності влади посідає ключове місце у процесі утвердження демократичних традицій в Україні. Забезпечення громадян необхідною інформацією для прийняття рішень є умовою зростання політичної культури. Після подій 2013-2014 pp. спостерігається підвищення інтересу до роботи органів місцевого самоврядування та органів державної влади. Публічність також пов’язана з політичною комунікацією та публічним контролем, тобто з проблемами взаємовідносин органів влади та суспільства.
Опис
Ключові слова
публічність місцевого самоврядування, публічність влади
Бібліографічний опис
Донченко К. А. Публічність місцевого самоврядування / К. А. Донченко // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 216 - 222. - Бібліогр. : 10 назв.