Етнічні українські території Польщі (досвід врегулювання релігійного питання)

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
Україна на шляху свого становлення як суверенної держави пережила багато політичних загроз. Її кордони змінювалися протягом століть, при цьому часто значна частина земель залишалася поза межами української держави. На сьогодні кордон України проходить у відповідності з післявоєнним устроєм Європи, що не охоплює значну частину етнічних українських земель [7]. Під етнічними землями автор розуміє території, де історично сформувалися групи людей зі спільною мовою, традиціями, культурою, побутом, ментальністю. Розвиток регіональної політики України, на нашу думку, повинен включати активності з прикордонними територіями, особливо якщо ці території етнічно українські.
Опис
Ключові слова
етнічні українські території Польщі, досвід врегулювання релігійного питання, кафедра політичних наук
Бібліографічний опис
Бурда І. О. Етнічні українські території Польщі (досвід врегулювання релігійного питання) / І. О. Бурда // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р.: зб. матеріалів / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. –- С. 305 - 308. - Бібліогр. : 8 назв.