Administrative law tools regulating high-rise construction in historic city districts: Ukraine and Germany

Ескіз

Дата

2022

Автори

Pokhylenko, I
Tarasiuk, Y
Samsin, I
Bliakharskyi, Y

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Amazonia Investiga

Анотація

Історичні квартали в містах є живим втіленням культури народу та його колективної пам’яті, які зберігають його спадщину та минулі досягнення. Міська ідентичність залежить від задоволення поточних потреб при збереженні минулого. Водночас урбанізація тисне на більшість країн, тому вони вимагають оновлення інструментів адміністративноправового регулювання, здатних захистити ідентичність багатої національної спадщини. Метою статті був порівняльно-правовий аналіз реалій та перспектив збереження історичних районів міст у контексті практики адміністративно-правового регулювання України та ФРН. Провідними методичними засобами були методи порівняльно-правового аналізу та спостереження. Дослідження виявило специфічні фізичні, соціальноекономічні та соціокультурні чинники урбанізації, які спричинили помітні та суттєві зміни в особливостях інструментів адміністративного права, що регулюють

Опис

Ключові слова

Administrative law, construction, urban planning, historical heritage, urban areas, urbanization, high-rise construction., Адміністративне право, містобудування, історична спадщина, міські території, урбанізація, висотне будівництво.

Бібліографічний опис

Administrative law tools regulating high-rise construction in historic city districts : Ukraine and Germany / I. Pokhylenko, Y. Tarasiuk, I. Samsin [etc.] // Amazonia Investiga / ed. O. I. Panchenko. - 2022. - 11(56), S. 291 - 304. - Bibliogr. : 33 titl. other:DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2022.56.08.28

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced